Hướng Dẫn Chơi Lô Đề CMD368

THỂ LOẠI, KIỂU ĐÁNH VÀ CÁCH TÍNH LÔ ĐỀ TẠI CMD368

Chơi lô đề tại CMD368 sẽ áp dụng cách chơi của lô đề Miền Nam. Bạn có thể chọn nhiều cách chơi khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cơ bản về cách chơi lô đề tại nhà cái CMD368 và một vài thủ thuật giúp tăng cơ hội thắng đề .

THỂ LOẠI

KIỂU ĐÁNH VÀ CÁCH TÍNH

2D

Đầu: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả Giải 7.
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả Giải 8.

Đuôi: Đài Miền Nam và Bắc - Dựa vào kết quả 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Đầu + Đuôi: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả của Giải 7 và 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả Giải 8 và 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Bao lô: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải gồm (27 Lô).
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải gồm (18 Lô).

2D Bao Lô 7

Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Tám - Giải Năm) và kết quả 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Đầu Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Tám - Giải Năm) và kết quả 2 số cuối (1 Lô đầu) của Giải Tư.
Giữa Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 2 số cuối của Giải Tư.
Đuôi Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Đặc Biệt - Giải Ba) và kết quả 2 số cuối (2 Lô cuối) của Giải Tư.

3D

Đầu: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả của Giải 6.
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả của Giải 7.
Đuôi: Đài Miền Nam và Bắc - Dựa vào kết quả 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Đầu+Đuôi: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả của Giải 6 và 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả Giải 7 và 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Bao Lô: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải gồm 23 Lô (trừ Giải 7).
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải gồm 17 Lô (trừ Giải 8).

3D Bao Lô 7

Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Bảy - Giải Năm) cộng với kết quả 3 số cuối (1 Lô đầu) của Giải Tư và kết quả 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Đầu Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Bảy - Giải Năm) và kết quả 3 số cuối (2 Lô đầu) của Giải Tư.
Giữa Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 3 số cuối của Giải Tư.
Đuôi Bao Lô 7: Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Đặc Biệt - Giải Ba) và kết quả 3 số cuối (2 Lô cuối) của Giải Tư.

Chú ý: Cược Bao Lô 7 này chỉ áp dụng cho Đài Miền Nam (18 Lô).

4D

Đuôi: Đài Miền Nam và Bắc - Dựa vào kết quả 4 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Bao Lô: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả 4 số cuối cùng của tất cả các Giải gồm 20 Lô (trừ Giải Sáu và Bảy).
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả 4 số cuối cùng của tất cả các Giải gồm 16 Lô (trừ Giải Tám và Bảy).

5D

Bao Lô: Đài Miền Bắc - Dựa vào kết quả của 5 số cuối của Giải Đặc Biệt cộng với Giải Nhất, Nhì và Ba (10 Lô).
Đài Miền Nam - Dựa vào kết quả 5 số cuối của Giải Đặc Biệt cộng với Giải Nhất, Nhì, Ba và Tư (12 Lô).

Số Đá 2x3

Xiên 2: Chọn 2 cặp số sau đó dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải (Đài Miền Bắc - 27 Lô và Đài Miền Nam - 18 Lô) với tiền cược X số Lô (18 hoặc 27) X 2.
Xiên 3: Chọn 3 cặp số sau đó dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải (Đài Miền Bắc - 27 Lô và Đài Miền Nam - 18 Lô) với tiền cược X số Lô (18 hoặc 27) X 3.

Ví dụ: Cược xiên 2 số (36,48) Miền Nam (18 Lô) = 10 VNĐ - cách tính: 10x18x2, tương tự cược xiên 3 số (36,48,52): 10x18x3.

LOẠI CƯỢC ĐẶC BIỆT

 • Lớn: Gồm 50 số từ 50-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Nhỏ: Gồm 50 số từ 00-49. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Lẻ: Gồm 50 số chỉ tính số Lẻ của các số từ 01-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Chẵn: Gồm 50 số chỉ tính số Chẵn của các số từ 00-98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Trong: Gồm 50 số từ 25-74. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Ngoài: Gồm 50 số trong đó có 25 số từ 00-24 và 25 số từ 75-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Nhỏ lẻ: Gồm 25 số chỉ tính số Lẻ từ 01-49. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Nhỏ chẵn: Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn từ 00-48. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Lẻ Lớn: Gồm 25 số chỉ tính sổ Lẻ từ 51-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Chẵn Lớn: Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn từ 50-98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Lẻ Lẻ: Gồm 25 số chỉ tính số Lẻ của đơn vị đầu và đơn vị cuối (ví dụ: 11,13,15,17,19,31,33,35,37,39…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Chẵn Chẵn: Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn của đơn vị đầu và đơn vị cuối (ví dụ: 00,02,04,06,08,20,22,24,26,28…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Lẻ Chẵn: Gồm 25 số có đơn vị đầu là số Lẻ và đơn vị sau là số Chẵn (ví dụ: 10,12,14,16,18,30,32,34,36,38…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Chẵn Lẻ: Gồm 25 số có đơn vị đầu là số Chẵn và đơn vị sau là số Lẻ (ví dụ: 01,03,05,07,09,21,23,25,27,29…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • 12 Con Giáp: Gồm 37 con số như sau: 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 35, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 66, 68, 72, 75, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Ngoài 12 Con Giáp: Gồm 63 con số ngoài các con số được tính là 12 con Giáp như trên. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Con Bơi: Gồm 47 con số như sau: 01, 02, 03, 04, 08, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 48, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 93, 96, 97, 99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.
 • Con Thờ: Gồm 16 con số như sau: 00, 05, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 85. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô.

Chú Ý: *Tiền cược trong Loại Đặc Biệt sẽ được nhân với tổng con số trong Cược Đặc Biệt (ví dụ: Cược Lớn với số tiền 1.000 thì x50 = 50.000 chưa trừ Hoa Hồng).

TĂNG CÒ – KHÓA SỐ:

Cược vào các con số nằm trong [ Danh Sách Tăng Cò/Khóa Số ] thì tiền Cò (hoa hồng) sẽ bị rớt tối thiểu 20% (có khi hơn).
Ví dụ: Cược 2D hoa hồng 24.5% – 20% = 4.5% và 3D hoa hồng 33% -20% = 13%.

Close
Close