Hướng dẫn chơi lô đề CMD368

0
816

Hiện tại nhà cái CMD368 đã cho ra mắt sản phẩm mới là Lô Đề Việt Nam (trong website Xổ Số VN) . Người chơi có thể tham gia trực tiếp trên trang CMD368 ở mục Xổ Số .

Cách cược của Lô Đề Việt Nam . 

+Cá cược 2D , 3D , 4D 

 • 2D
  Đầu : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả Giải 7. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả Giải 8.
  Đuôi : Đài Miền Nam và Bắc – Dựa vào kết quả 2 số cuối của Giải Đặc Biệt
  Đầu + Đuôi : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải 7 và 2 số cuối của Giải Đặc Biệt. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả Giải 8 và 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
  Bao lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải gồm (27 Lô). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải gồm (18 Lô)
 • 3D
  Đầu : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải 6. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả của Giải 7.
  Đuôi : Đài Miền Nam và Bắc – Dựa vào kết quả 3 số cuối của Giải Đặc Biệt
  Đầu + Đuôi : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải 6 và 3 số cuối của Giải Đặc Biệt. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả Giải 7 và 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
  Bao lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải gồm (23 Lô – trừ Giải 7). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải gồm (17 Lô – trừ Giải 8)
 • 4D
  Đuôi : Đài Miền Nam và Bắc – Dựa vào kết quả 4 số cuối của Giải Đặc Biệt
  Bao Lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả 4 số cuối cùng của tất cả các Giải (20 Lô – trừ Giải Sáu và Bảy). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả 4 số cuối cùng của tất cả các Giải (16 Lô – trừ Giải Tám và Bảy)

+Cá cược lượt 7

 • 2D Lượt 7
  Bao Lô 7 : Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Tám – Giải Năm) và kết quả 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
  7 Lô Đầu : Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Tám – Giải Năm) và kết quả 2 số cuối (1 Lô đầu) của Giải Tư.
  7 Lô Giữa : Dựa vào kết quả 2 số cuối của Giải Tư.
  7 Lô Cuối : Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Đặc Biệt – Giải Ba) và kết quả 2 số cuối (2 Lô cuối) của Giải Tư.
 • 3D Lượt 7
  Bao Lô 7 : Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Bảy – Giải Năm) cộng với kết quả 3 số cuối (1 Lô đầu) của Giải Tư và kết quả 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
  7 Lô Đầu : Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Bảy – Giải Năm) và kết quả 3 số cuối  (2 Lô đầu) của Giải Tư.
  7 Lô Giữa : Dựa vào kết quả 3 số cuối của Giải Tư.
  7 Lô Cuối : Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Đặc Biệt – Giải Ba) và kết quả 3 số cuối (2 Lô cuối) của Giải Tư.

Lưu ý : Cược 2D Lượt 7, 3D Lượt 7 chỉ áp dụng cho Đài Miền Nam (18 Lô).

+Cá cược số đá 2,3 (xiên 2 , 3)

Xiên 2 : Chọn 2 con số sau đó dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải (Đài Miền Bắc – 27 Lô và Đài Miền Nam – 18 Lô) với tiền cược X số Lô (18 hoặc 27) X 2.
Xiên 3 : Chọn 3 cặp số sau đó dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải (Đài Miền Bắc – 27 Lô và Đài Miền Nam – 18 Lô) với tiền cược X số Lô (18 hoặc 27) X 3.
 Ví dụ: Cược xiên 2 số (36,48) Miền Nam (18 Lô) = 10 VNĐ – cách tính: 10x18x2, tương tự cược xiên 3 số (36,48,52): 10x18x3.  <X: phép nhân>

+Cá cược giải đặc biệt 

Khi cá cược giải đặc biệt các bạn có thể tham gia rất nhiều mục cược dưới đây:

Lớn : Gồm 50 số từ 50-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Nhỏ : Gồm 50 số từ 00-49. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ : Gồm 50 số chỉ tính số Lẻ của các số từ 01-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn : Gồm 50 số chỉ tính số Chẵn của các số từ 00-98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Trong : Gồm 50 số từ 25-74. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Ngoài : Gồm 50 số trong đó có 25 số từ 00-24 và 25 số từ 75-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Nhỏ Lẻ : Gồm 25 số chỉ tính số Lẻ từ 01-49. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Nhỏ Chẵn : Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn từ 00-48. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ Lớn : Gồm 25 số chỉ tính sổ Lẻ từ 51-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn Lớn : Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn từ 50-98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ Lẻ : Gồm 25 số chỉ tính số Lẻ của đơn vị đầu và đơn vị cuối (ví dụ: 11,13,15,17,19,31,33,35,37,39…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn Chẵn : Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn của đơn vị đầu và đơn vị cuối (ví dụ: 00,02,04,06,08,20,22,24,26,28…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ Chẵn : Gồm 25 số có đơn vị đầu là số Lẻ và đơn vị sau là số Chẵn (ví dụ: 10,12,14,16,18,30,32,34,36,38…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn Lẻ : Gồm 25 số có đơn vị đầu là số Chẵn và đơn vị sau là số Lẻ (ví dụ: 01,03,05,07,09,21,23,25,27,29…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
12 Con Giáp : Gồm 37 con số như sau: 06,07,09,10,11,12,14,15,18,23,26,28,32,35,46,47,49,50,51,52,54,55,58,63,66,68,72,75,86,87,89,90,91,92,94,95,98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lôlô đề
Ngoài 12 Con Giáp : Gồm 63 con số ngoài các con số được tính là 12 con Giáp như trên. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Con Bơi : Gồm 47 con số như sau: 01,02,03,04,08,13,16,17,19,20,21,22,24,25,27,29,30,31,34,41,42,43,44,48,53,56,57,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,74,81,82,83,84,88,93,96,97,99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Con Thờ : Gồm 16 con số như sau: 00,05,33,36,37,38,39,40,45,73,76,77,78,79,80,85. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô

 

CHÚ Ý
*Tiền cược trong Đặc Biệt sẽ được nhân với tổng con số trong Cược Đặc Biệt (ví dụ: Cược Lớn với số tiền 1.000VND thì tiền cược bỏ ra là 50.000VND chưa trừ cò).

Bảng trả thưởng và tiền cò trong CMD368

TĂNG CÒ – KHÓA SỐ:

Khi các bạn cược vào các con số nằm trong [Danh Sách Tăng Cò/Khóa Số] thì tiền Cò(hoa hồng) sẽ bị rớt tối thiểu 20% (có khi hơn)

Ví dụ: Cược 2D hoa hồng là 24.5%-20%=4.5% và hoa hồng 33%-20%=13%

Chúc các bạn thành công và may mắn khi tham gia cược tại nhà cái CMD368!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here